Externe vertrouwenspersoon voor het mkb. Altijd dichtbij.