Gaat de wetgeving rondom de vertrouwenspersoon veranderen?