Welk juridisch / wettelijk kader heeft het werk van een vertrouwenspersoon?