Wetswijziging verplichte vertrouwenspersoon in behandeling genomen


Werkgevers zullen maatregelen en voorzieningen moeten treffen om te komen tot een goede opzet van de vertrouwenspersoon bij hun bedrijf of inrichting.

Pesten op de werkvloer; wanneer grijp je in?


Wat moet je nu doen als je zelf gepest wordt op de werkvloer, als je ziet dat een collega wordt gepest of als je als werkgever merkt dat er pestgedrag voorkomt op de werkvloer? Uw Vertrouwenspersoon vertelt je hier graag meer over.

10 Grootste ergernissen op het werk


Recent is er onderzoek gedaan onder 3500 werknemers naar hun top ergernissen op de werkvloer. Het blijkt dat een groot deel van de belangrijkste ergernissen zich op gedragsniveau bevinden.

Dit kan een vertrouwenspersoon voor je doen


Een vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om naar de klacht te luisteren, maar wijst daarnaast ook door naar passende hulp en ondersteuning. Er wordt actief meegedacht over een passende oplossing.

Zo creëer je een veilige werkomgeving in je bedrijf


Het team van Uw Vertrouwenspersoon geeft je graag een aantal handige tips om een veilige werkomgeving in je bedrijf te creëren. Het hebben van een vertrouwenspersoon speelt daarbij natuurlijk een centrale rol.

Vertrouwenspersoon of contactpersoon; maak duidelijk wat je bent!


De vertrouwenspersoon en de contactpersoon worden nogal eens door elkaar gehaald. Toch zijn de taken van de vertrouwenspersoon anders dan die van de contactpersoon. Verwar ze niet.

Externe vertrouwenspersoon in het MKB is een must


Veel bedrijven kiezen er nog steeds voor om een interne vertrouwenspersoon aan te stellen. De interne vertrouwenspersoon is vaak iemand die nooit volledig 100% integer kan werken.

Hoe werkt een vertrouwenspersoon nu precies?


Een vertrouwenspersoon zet zich op verschillende manieren in om PSA te beperken en te voorkomen. De vertrouwenspersoon houdt zich in de praktijk met 3 verantwoordelijkheden bezig.

Hoe stelt u een vertrouwenspersoon aan?


Door een vertrouwenspersoon aan te stellen ga je op de juiste manier aan de slag met PSA, waardoor je zorgt voor een fijnere werkomgeving voor personeel en een afname van het ziekteverzuim.
Externe vertrouwenspersoon

Hoe help je als brancheorganisatie je leden met de nieuwe wetgeving?


Als brancheorganisatie kun je je leden helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Zeker nu het hebben van een vertrouwenspersoon verplicht wordt.